Instrukcja obsługi

Grand Launcher jest bardzo łatwy w użytkowaniu.
Mimo wszystko przyda się kilka wskazówek dotyczących aplikacji :

Wymagania


 1. Wersja systemu operacyjnego: Android 6.0 lub nowszy
 2. Aplikacja Grand Phone - połączenia telefoniczne
 3. Aplikacja Grand SMS - wiadomości SMS i MMS
 4. Rozmiar ekranu: minimum 480x800 px, 4 cale
 5. Czujnik zbliżeniowy
 6. Bateria: minimum 1100 mAh

Zmiana głównego ekranu

 1. Po zainstalowaniu aplikacji Grand Launcher należy ustawić ją jako domyślny ekran główny.
 2. Naciśnij przycisk "Home" (środkowy przycisk smartfona pod ekranem lub przycisk na ekranie z ikonką domu lub kółka) w smartfonie aby otworzyć listę sugerowanych aplikacji i wybierz Grand Launcher.
 3. Jeśli chcesz zmienić ekran główny (np. powrócić do domyślnego, systemowego ekranu głównego) otwórz

  OPCJE

  , wybierz USTAWIENIA , potem DOMYŚLNE a następnie EKRAN GŁÓWNY.
  W smartfonach posiadających system Android 5 i nowszy pojawi się okno z listą aplikacji, które mogą być ekranami głównymi.
  W smartfonach ze starszym systemem niż Android 5 należy wyczyścić ustawienia domyślne aktywnego ekranu głównego w systemie.
  Jeśli masz problem z ustawieniem aplikacji Grand Launcher jako ekran główny spróbuj ją przeinstalować.

Opcje

 1. W oknie OPCJE dostępne są następujące pozycje:
  • HASŁO - umożliwia ustawienie hasła, które zabezpiecza przed przypadkowym zmianom ustawień aplikacji lub blokuje dostęp osobom nieuprawnionym.
  • USTAWIENIA

   - główne ustawienia aplikacji dotyczące dźwięku, wyglądu i działania.
  • O PROGRAMIE - podstawowe informacje o aplikacji
 2. OPCJE możesz ustawić jak skrót na przycisku w

  MENU GŁÓWNYM

Ustawienia

 1. Otwórz

  OPCJE

  a następnie wybierz przycisk USTAWIENIA
 2. W oknie USTAWIENIA dostępne są następujące pozycje:
  • DOMYŚLNE
   • EKRAN GŁÓWNY

    : oznacza, że aplikacja przejmie rolę ekranu głównego zamiast mniej przystępnego ekranu systemowego. Proszę ustawić aplikację Grand Launcher.
   • TELEFON : - aplikacja przejmie rolę wykonywania i odbierania połączeń telefonicznych. Proszę ustawić aplikację Grand Phone.
   • WIADOMOŚCI : - aplikacja przejmie funkcję odbierania i wysyłania wiadomość SMS lub MMS. Proszę ustawić aplikację Grand SMS.
   • POWIADOMIENIA : - oznacza, że aplikacja przejmie kontrolę nad powiadomieniami systemowymi. Wtedy powiadomienia dotyczące nieodebranych połączeń lub wiadomości SMS będą w przystępny sposób pokazane w oknie aplikacji
   • WYŚWIETLAJ NA WIERZCHU : - ustawienie opcjonalne, wspomagające działanie aplikacji
 3. JęZYK :

  • EDYTUJ : możliwość edycji dowolnego tekstu aplikacji i przetłumaczenia na inny język lub zmodyfikowania etykiet dla lepszego zrozumienia dla użytkownika.
  • IMPORTUJ : import zmodyfikowanego języka z pliku (lang.json). Domyślnym miejscem pliku musi być główny katalog pamięci wewnętrznej
  • EKSPORTUJ : eksport zmodyfikowanego języka do pliku (lang.json). Domyślnym miejscem zapisu pliku jest główny katalog pamięci wewnętrznej
  • DOMYŚLNE : powrót do ustawień domyślnych
 4. DŹWIĘK:
  • GŁOŚNOŚĆ:
   SYSTEMOWA : TAK - oznacza, że aplikacja nie ingeruje w ustawienia głośności, a sterowanie odbywa się zwyczajnie przez przyciski smartfona lub ustawienia systemu.
   SYSTEMOWA : NIE oznacza, że aplikacja przejmuje pełną kontrolę głośności, a jej zmiana odbywa się tylko przez przyciski aplikacji GŁOŚNIEJ i CISZEJ. Dodatkowo przyciski fizyczne smartfona są zablokowane, co zapobiega przypadkowemu wyciszeniu smartfona.
  • GŁOS -

   ASYSTENT GłOSOWY

   , który może być używany przez osobę niewidomą. Aplikacja może także informować głosowo kto dzwoni, wypowiadając nazwę kontaktu.
   MENU : TAK - włączone komunikaty głosowe dla menu.
   POŁĄCZENIA PRZYCHODZĄCE : TAK - włączone głosowe wypowiadanie nazwy kontaktu podczas połączenia przychodzącego.

   Uwaga! Minimalne wymagania dla funkcji GŁOS to Android 6 lub nowszy.

  • DZWONEK : TAK/NIE oznacza, że aplikacja odtworzy dźwięk dzwonka podczas połączenia przychodzącego. Jest to przydatna opcja w smartfonach, w których występują problemy z dźwiękiem dzwonka
 5. WIDOK:
  • ROZMIAR CZCIONKI - możliwość zmiany wielkości czcionki w aplikacji za pomocą przycisków WIĘKSZA lub MNIEJSZA.
  • KOLORY - możliwość zmiany kolorów elementów interfejsu użytkownika
   • EDYTUJ : możesz zmienić kolor nagłowka okna, tła okna, tekstu a także przycisków
   • IMPORTUJ : możliwość importu kolorów z pliku (colors.json). Plik musi być obecny w głównym katalogu pamięci wewnętrznej
   • EKSPORTUJ : możliwość eksportu zmienionych kolorów interfejsu użytkownia do pliku (colors.json). Domyślnym miejscem zapisu pliku jest główny katalog pamięci wewnętrznej
   • DOMYŚLNE : powrót do ustawień domyślnych
  • NA WIERZCHU : TAK/NIE - włączenie tego ustawienia zapobiega przypadkowemu włączeniu innej aplikacji lub zapewnia kontrolowane zablokowanie innych aplikacji.
  • PEŁNY EKRAN : TAK/NIE - umożliwia wyświetlanie aplikacji na całym ekranie
 6. INNE:
  • CZYJNIK ZBLIŻENIOWY : TAK/NIE - możliwość wyłączenia czujnika zbliżeniowego
  • WIBRACJA : TAK/NIE - wibracja po naciśnięciu przycisku
  • POKAż NUMER : TAK/NIE - możliwość pokazania numeru telefonu w głównym menu na dole ekranu
  • POKAŻ OPCJE : TAK/NIE - umożliwia włączenie dodatkowego przycisku OPCJE w oknach aplikacji.
  • BLOKADA EKRANU : TAK/NIE - możliwość wyłączenia wbudowanej blokady ekranu apliacji
 7. O PROGRAMIE - podstawowe informacje o aplikacji

Menu główne

 1. Możesz modyfikować menu ustawiając różne funkcje na poszczególnych przyciskach.
 2. Aby zmienić wybrany przycisk przytrzymaj go dłużej aż do otworzenia okna FUNKCJE.
 3. Wybierz jedną z dostępnych funkcji:
  TELEFON - umożliwia łatwe wykonywanie połączeń oraz dostęp do kontaktów,
  WIADOMOŚCI - umożliwia łatwe wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych oraz multimedialnych (MMS),
  LATARKA - funkcja szybkiego włączenia latarki (wymagana jest lampa aparatu fotograficznego),
  ZDJĘCIA - wykonywanie zdjęć oraz dostęp do wbudowanej galerii,
  CICHY - szybkie włączenie wyciszenia smartfona
  SKRÓT - skrót do dowolnej aplikacji zainstalowanej w systemie
  APLIKACJE - dostęp do wszystkich aplikacji zainstalowanych w systemie, szybkie uruchamianie najczęściej używanych aplikacji,
  POMOC - funkcja SOS, pozwala na szybkie połączenie telefoniczne z wybranym numerem w razie nagłej potrzeby
  OPCJE - skrót do głównych opcji aplikacji
  PUSTY - przycisk zostanie usunięty a w jego miejscu pozostanie puste miejsce. Aby podonownie dodać przycisk w tym miejscu należy dłużej przytrzymać palec w tym obszarze.
  DALEJ - ustawienie tej funkcji przycisku umożliwi przejście do nowej strony menu głównego. Dodanie tego przycisku na każdej kolejnej stronie umożliwia utworzenie menu z wieloma ekranami.
  WRÓĆ - ustawienie tej funkcji przycisku umożliwi przejście do poprzedniej strony menu głównego.
  ZABOKUJ - ustawienie tej funkcji przycisku umożliwi przejście do poprzedniej strony menu głównego.
  KONTAKTY - umożliwia dodanie do menu głównego skrótu do dowolnego kontaktu z książki telefonicznej.

Telefon

 1. Ta funkcja jest dostępna przy pomocy dodatkowej aplikacji Grand Phone. W menu głównym wybierz TELEFON a następnie jedną z opcji:
  • POŁĄCZENIA - jest to lista ostatnich połączeń przychodzących i wychodzących. Wybierz z wybrany kontakt lub nieznany numer aby szybko wykonać połączenie. Dostępne są następujące OPCJE:
   • DODAJ KONTAKT - Dodaj nieznany numer do kontaktów
   • WIADOMOść - Skrót do szybkiej odpowiedzi przez wiadomość SMS
   • USUŃ Z LISTY
   • ZABLOKUJ - Zablokuj nieznany numer lub kontakt. Połączenia przychodzące będą odrzucane automatycznie a wiadomości tekstowe będą ignorowane. Zablokowany kontakt nie będzie widoczny w kontaktach. Aby przywrócić numer lub kontakt do apceptowanych wybierz opcję BLOKOWANE i usuń z listy blokowanych.
   • USUŃ WSZYSTKO - Usuń całą historię połączeń
  • KONTAKTY - lista kontaktów zapisana na smartfonie. Wybierz z listy wybrany kontakt lub wyszukaj go (przycisk SZUKAJ) używająć przyjaznej klawiatury podpowiadającej kolejne litery. Dostępne są następujące OPCJE :
   • WIADOMOść - Skrót do szybkiej odpowiedzi przez wiadomość SMS
   • ZABLOKUJ - Zablokuj nieznany numer lub kontakt. Połączenia przychodzące będą odrzucane automatycznie a wiadomości tekstowe będą ignorowane. Zablokowany kontakt nie będzie widoczny w kontaktach. Aby przywrócić numer lub kontakt do apceptowanych wybierz opcję BLOKOWANE i usuń z listy blokowanych.
   • EDYTUJ

   • USUŃ
  • WYBIERZ NUMER - klawiatura numeryczna służąca do ręcznego wpisania numeru.
 2. Podczas rozmowy na ekranie widoczny jest przycisk GŁOŚNIK, który służy do włączenia trybu głośnomówiącego.
 3. Widoczny jest także przycisk do wybierania tonowego. Funkcja ta jest przydatna przy wykonywaniu połączeń z automatycznymi sekretarkami.
 4. Wybierz przycisk ODRZUĆ aby zakończyć rozmowę.

Edycja kontaktów

 1. Aby dodać nowy kontakt wybierz TELEFON potem przytrzymaj dłużej przycisk KONTAKTY aż do otworzenia okna OPCJE: KONTAKTY.
  Wybierz DODAJ, wpisz nowy numer a następnie nazwę nowego kontaktu.
  Aby usunąć ostatnią literę lub cyfrę naciśnik pole tekstowe nad klawiaturą.
  Aby zapisać nowy kontakt wybierz OK.
 2. Aby dodać kontakt z historii połączeń wybierz TELEFON potem POŁĄCZENIA.
  Przytrzymaj dłużej przycisk na którym jest NIEZNANY kontakt aż do otworzenia okna OPCJE: POŁĄCZENIE.
  Wybierz DODAJ KONTAKT. Wpisz nazwę nowego kontaktu i zapisz za pomocą OK.
 3. Aby edytować istniejący kontakt wybierz TELEFON potem KONTAKTY. Przytrzymaj dłużej przycisk z nazwą kontaktu aż do pojawienia się okna OPCJE: KONTAKT.
  Wybierz EDYTUJ NUMER LUB EDYTUJ NAZWĘ aby zmienić informacje o kontakcie.

Wyszukiwanie kontaktów

 1. Aby wyszukać kontakt wybierz TELEFON potem KONTAKTY a następnie SZUKAJ.
 2. Używając klawiatury zacznij wpisywać nazwę kontaktu lub numer telefonu.
  W polu tekstowym nad klawiaturą pojawi się nazwa i numer najbardziej pasującego kontaktu.
  Po każdym wciśnięciu przycisku klawiatury znikają litery lub cyfry, które nie pasują do wyników twojego wyszukiwania.
  Aby usunąć ostatnią literę lub cyfrę naciśnik pole tekstowe nad klawiaturą.
  Dzięki tej innowacyjnej metodzie łatwiej i szybciej znajdziesz właściwy kontakt.
 3. Aby zatwierdzić znaleziony kontakt wybierz OK.

Bateria i sygnał

 1. W menu głównym na górze ekranu znajdują się wskaźniki poziomu sygnału GSM i baterii.
 2. Po lewej stronie znajduje się wskaźnik siły sygnału GSM, który pokazuje orientacyjny poziom od 0-4 kresek.
  Naciśnij wskaźnik sygnału aby poznać dokładną wartość zasięgu sieci wyrażoną w procentach.
 3. Po prawej stronie znajduje się wskaźnik naładowania baterii, który pokazuje orientacyjny poziom od 0-4 kresek.
  Podczas ładowania wskaźnik będzie pulsował pokazując postęp ładowania.
  Po kliknięciu we wskaźnik baterii pojawi się informacja z dokładną wartością naładowania wyrażoną w procentach oraz czas jaki upłynął od ostatniego ładowania.

Asystent głosowy

 1. Asystent głosowy umożliwia obsługę aplikacji przez osoby słabo widzące lub niewidome. Jest to możliwe za pomocą syntezy mowy, która umożliwia emisję komunikatów.
  Wystarczy dotknąć ekranu a spiker odczyta jaki przycisk został wybrany.
  Jeśli chcesz kliknąć wybrany przycisk unieś palec i ponownie naciśnij.
  Asystent głosowy powie, kto dzwoni, umożliwia czytanie i pisanie wiadomości SMS, sprawdzenie godziny oraz daty i wiele więcej.
 2. Aby włączyć asystenta głosowego otwórz

  OPCJE

  , wybierz USTAWIENIA potem DŹWIĘK a następnie GŁOS.
  ustaw WŁĄCZ : TAK
 3. Aby funkcja działała poprawnie konieczne jest pobranie dodatkowej aplikacji
 4. "Asystent głosowy - Wtyczka"

  W przypadku braku wtyczki w systemie po wybraniu opcji WłĄCZ : TAK pojawi się stosowny komunikat. Gdy wyrazimy zgodę nastąpi pobieranie wtyczki i jej instalacja.

 5. Grand Launcher używa syntezy mowy "Zamiana tekstu na mowę Google" (min. wersja 3.9)

Język


 1. Możesz samodzielnie zmienić dowolny tekst aplikacji. Wtedy możliwa jest zmiana języka lub dostosowanie tekstu do własnych preferencji.
 2. Edycja tekstu możliwa jest poprzez wbudowany edytor dostępny w

  USTAWIENIACH

 3. Po wybraniu opcji EKSPORTUJ nastąpi zapisanie bieżącego tekstu do pliku lang.json, do głównego katalogu pamięci wewnętrznej. Wtedy możesz pobrać ten plik na komputer i edytować w dowolnym edytorze tekstowym.
 4. Uwaga! Po każdej zmianie tekstu musisz zmienić numer wersji na większy. Aby to zrobić ustaw numer wersji w nagłówki pliku i zmień wartość version.
 5. Jeśli chcesz możesz przesłać własny plik lang.json z tekstem przetłumaczonym na inny język.
  Oto lista dostępnych plików użytkowników aplikacji: